การสร้างบทเรียน

1. คลิกเลือกเมนู "สร้างหลักสูตร" หากต้องการสร้างหลักสูตรใหม่ให้คลิกปุ่ม "Create" หรือหากต้องการแก้ไขบทเรียนให้คลิกเลือกที่วิชานั้นๆ ได้ทันที

2. แท็บ "เนื้อหา" จะปรากฎแบบฟอร์มให้ผู้สอนป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นเช่น กลุ่มวิชา เนื้อหา คุณสมบัติผู้เรียน เป็นต้น
ในด้านล่างของแท็บ "เนื้อหา" ผู้สอนสามารถคลิกเพื่อเปิดใช้งานบทเรียนในกรณีบทเรียนเสร็จสมบูรณ์พร้อมเรียนเท่านั้น

3. แท็บ "บทเรียน" ผู้สอนสามารถกำหนดโครงสร้างบทเรียนย่อยๆ ได้

4. การกำหนดหรือแก้ไขบทเรียนย่อยสามารถทำได้โดยการเอาเมาส์ไปวางไว้ยังบทเรียนย่อยๆเพื่อแก้ไขชื่อบทเรียน แก้ไขในเนื้อหาบทเรียน หรือปรับเปลี่ยนลำดับของบทเรียนได้ เป็นต้น

5. เครื่องมือและตัวอย่างผลลัพธ์ที่ LearnSquare เตรียมไว้ให้ผู้สอนใช้ในการสร้างบทเรียนได้อย่างง่ายดาย ด้วยความคุ้นเคยกับเครื่องมือในการสร้างไฟล์เอกสารทั่วไป เมื่อแก้ไขเสร็จก็บันทึกได้ที่ปุ่ม "save" ที่บริเวณด้านล่างซ้ายของจอ

6. หากผู้สอนถนัดที่จะแก้ไข HTML โดยตรงก็สามารถทำได้โดยคลิกแท็บ HTML ที่บริเวณด้านล่างขวา

7. แท็บ "จัดการไฟล์" ใช้สำหรับนำไฟล์บทเรียนที่พร้อมใช้งานให้นำเข้ามาสู่ระบบ โดยสามารถนำเข้าไฟล์ภายนอกได้ครั้งละ 10 ไฟล์พร้อมกัน หรือหากผู้สอนนำไฟล์ที่จะนำเข้าสู่ระบบจำนวนมากโดยการ Zip ไฟล์มาเมื่อโอนเข้าสู่ระบบก็จะขยายหรือแตก Zip ไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ


home

NECTECnstda

Copyright©2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.