กิจกรรมงานเขียนโปรแกรมมาราธอน LearnSquare codefest และงานสัมมนา ปี 2551