ดาวน์โหลด LearnSquare

ดาวน์โหลด
LearnSquareBlue [changelog] Date Release

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12/10/55
12/10/55
28/08/55
28/08/55
09/08/55
09/08/55
20/01/55
20/01/55
LearnSquarePink Date Release
22/02/53
22/02/53
22/02/53
LearnSquare Version 3.0 Date Release
24/10/51
24/10/51
24/10/51
Patch Update สำหรับ LearnSquareV3
อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ วิธีการอัพเดทแพท
ข้อควรระวังแพทนี้มีการแก้ไขฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ควร Backup ระบบก่อนทำการอัพเดท
Date Release
24/03/53
LearnSquare Version 2.5.1 Date Release
04/08/51
04/08/51
04/08/51
Patch Update สำหรับ LearnSquareV2.5.1
อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ วิธีการอัพเดทแพท
ข้อควรระวังแพทนี้มีการแก้ไขฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ควร Backup ระบบก่อนทำการอัพเดท
Date Release
 • Patch Update 2.5 to 3.0.zip
  (สำหรับแพทนี้มีในเวอร์ชัน3.0เรียบร้อยแล้ว)
24/10/51
LearnSquare Version 2.5 Date Release
01/07/51
01/07/51
01/07/51
Patch Update สำหรับ LearnSquareV2.5
อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ วิธีการอัพเดทแพท
ข้อควรระวังแพทนี้มีการแก้ไขฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ควร Backup ระบบก่อนทำการอัพเดท
Date Release
 • Patch Update 2.5 to 2.5.1.zip
  (สำหรับแพทนี้มีในเวอร์ชัน2.5.1เรียบร้อยแล้ว)
01/08/51
LearnSquare Version 2.0 Date Release
24/03/51
22/08/50
26/11/50
Patch Update สำหรับ LearnSquareV2.0
อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ วิธีการอัพเดทแพท
ข้อควรระวังแพทนี้มีการแก้ไขฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ควร Backup ระบบก่อนทำการอัพเดท
Date Release
 • Patch Update Fix Bugs.zip
  (สำหรับแพทนี้มีในเวอร์ชัน2.5เรียบร้อยแล้ว)
 • Module RSS.zip
  (สำหรับแพทนี้มีในเวอร์ชัน2.5เรียบร้อยแล้ว)
 • Module Spaw Update Plugin Math.zip
  (สำหรับแพทนี้มีในเวอร์ชัน2.5เรียบร้อยแล้ว)
 • Patch Update 2.0 To 2.5.zip
  (แพทอัพเดทจากเวอร์ชัน2.0เป็นเวอร์ชัน2.5)
27/03/51

27/03/51

27/03/51

01/07/51

คู่มือการใช้งานระบบ LearnSquare